Back to Blog

Hoe kun je omgaan met stijgende minimumlonen in Duitsland?

Duitse vlag

Wist je al dat het salarisniveau om de twee jaar herzien wordt door de regering? En ben je benieuwd hoe je deze kostenpost kunt verlagen? Ik geef je hieronder vier tips die je helpen bij het tegengaan van deze stijgende arbeidskosten.  

Hoog aantal minimumloon verdieners zorgt voor minimumloon wet
Zoals je weet is er sinds 2015 een minimumloon. Voorheen stelde de vakbonden en de businessgroepen het Duitse minimumloon vast, maar sinds 2014 is er een nieuw minimumloon wet (Mindestlohngesetz). In 2015 is het eerste minimumloon vastgesteld. De wet is van toepassing op bijna alle werknemers van 18 jaar of ouder, met uitzondering van onder andere zzp’ers en stagiairs. Ruim 4 miljoen werkende verdienen in Duitsland het minimumloon.

Grote boete voor werkgevers
Het eerste Duitse minimumloon in 2015 is vastgesteld op €8,50 per uur (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2015). Gebaseerd op een standaard werkweek verdiend een persoon €1.473 bruto per maand. Met ingang van januari 2017 steeg het minimumloon met 4,00%, naar €8,84 per uur. Je kunt als werkgever een grote boete verwachten wanneer je niet aan de minimumloon wet voldoet.
 
tabel DU.png  
In juni 2016 kondigde de regering een stijging aan in het minimumloon van 4,00% met ingang van 1 januari 2017. De verhoging is voortgekomen uit een voorstel van een onafhankelijke commissie op basis van gegevens van het Federal Statistics bureau. Naar verwachting zal het salarisniveau in Duitsland om de twee jaar herzien worden. Het huidige salarisniveau van €8,84 per uur staat vast tot 31 december 2018. In juni 2018 geeft de Mindestlohn-kommission samen met drie vakbond- en werkgeversvertegenwoordigers en twee (niet-stemmende) wetenschappers een nieuw voorstel aan de regering betreffende de minimumloonaanpassing. Dit kan met ingang van januari 2019 geïmplementeerd worden (Deutscher Gewerkschaftsbund, 2017).

Vier tips om de stijgende arbeidskosten tegen te gaan
Een stijging in arbeidskosten heeft grote gevolgen voor jou als werkgever en je kwekerij. Er zijn verschillende oplossingen om deze stijgende arbeidskosten tegen te gaan:
 1. Flexibel arbeid 
  Flexibel arbeid bestaat enerzijds uit uitzendkrachten en anderzijds uit ZZP'ers, scholieren en loonwerk. Het cao-loon voor flexibele werkers ligt lager dan voor vast personeel, je betaalt geen leegloopuren en je huurt alleen de uren die benodigd zijn. Dit zorgt voor een verlaging in arbeidskosten. Echter zijn er ook nadelen. Je moet tijd investeren om de handelingen uit te leggen aan nieuw personeel en daarnaast ligt de arbeidsproductiviteit bij nieuw personeel in het begin lager. Vast personeel zorgt voor een teamgevoel, bouwt kennis van het bedrijf op en bepaalt de bedrijfscultuur. Dit zijn belangrijk zaken voor de continuïteit van je kwekerij. 

 2. Bedrijfsactiviteiten verplaatsen 
  Een iets minder voor de hand liggende oplossing is het verplaatsen van de bedrijfsactiviteiten naar landen waar de arbeidskosten lager liggen. De productie van jouw teelt wordt op deze manier goedkoper, doordat de loonkosten lager liggen. Echter is het produceren van de teelt in Duitsland ook aantrekkelijk, omdat de transportkosten veel lager zijn. Daarnaast kun je door de kleinere afstand beter reageren op de markt.  

 3. ICT automatisering
  Hoge uurtarieven kunnen gecombineerd worden met lage arbeidskosten door middel van een verloningssysteem of een bedrijfsmanagementsysteem. Kwekers met meer ICT-ondersteuning besparen tijd en kosten, beperken administratieve lasten, voldoen beter aan klantvraag en versnellen de logistieke afhandeling. Meer ICT-gebruik is één van de factoren om het economisch resultaat te verbeteren. ICT-ondersteuning is vooral aantrekkelijk voor meer omvangrijke en complexere bedrijfsvoering, omdat bedrijven met meer ICT-ondersteuning op het gebied van inkoop een arbeidsregistratie een hogere rentabiliteit hebben. Aangezien deze bedrijven ook groter zijn, is de hogere rentabiliteit waarschijnlijk deels te verklaren door de bedrijfsomvang. Een investering in ICT heeft pas na enige tijd impact op de bedrijfsvoering en resultaten.

 4. Logistieke automatisering
  Het automatiseren van arbeidshandelingen vermindert het aantal benodigde manuren. Door bepaalde handelingen te vervangen door een logistiek systeem, camera-intelligentie of robotisering worden kosten voor het productieproces aanzienlijk verlaagd. Zo kan onder meer productie toenemen en de productkwaliteit verbeterd worden. Daarnaast zorgt automatisering voor een verbeterde ergonomie, flexibele organisatie en rust op de werkvloer. Het automatiseren van arbeidshandelingen brengt aan het begin hoge kosten met zich mee, maar op de lange termijn is dit voordeliger. Kosten worden bespaard, omdat er minder arbeid nodig is. In een volgend blog staan wij uitgebreid stil bij de voordelen en nadelen van automatisering.

 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (2015, Januar 1). Mindestlohn.
Opgehaald van http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohngesetze.html
Deutscher Gewerkschaftsbund. (2017, November 22). Mindestlohn 2018. Opgehaald van DGB:
https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/pdf/DGB201059.pdf

 


canada

Wat kun je doen tegen een 36% loonstijging in Canada?

Wist je al dat het minimumloon in totaal met 88% is gestegen sinds 2007? En ben je benieuwd hoe je...

Read more
flag-netherlands

Vier tips om stijgende arbeidskosten tegen te gaan in Nederland

Wist je al dat het minimumloon in de glastuinbouw met 5,00% is gestegen de afgelopen 1,5 jaar? En...
Read more