Back to Blog

Deel 1: Hoeveel levert arbeidsbesparing jou op?

Preview vlog

Arbeidsbesparing is een belangrijke factor in het optimaliseren van je bedrijfsproces. Dit heeft nogal wat positieve en minder positieve consequenties. Investeringen zullen gedaan moeten worden om arbeid te vervangen en besparingen te realiseren. Wat zijn de voordelen en nadelen van het investeren in vervanging van arbeid en hoe bereken je de return on investment (ROI) van deze investering. In deze blog leg ik uit wat arbeidsbesparing voor jou kan betekenen.

Wat bepaalt de efficiëntie van arbeid?
Arbeid kost geld en daarom wil je dat de arbeid efficiënt wordt uitgevoerd zodat de productiviteit verbeterd wordt. Sneller werken lijkt veel op te leveren, maar continuïteit is belangrijker en heeft meer impact onderaan de streep.

Onderstaande zaken zijn van invloed op de arbeidsproductiviteit:

  • Onnodige handelingen en bewegingen;
  • Verkeerde volgorde van de handelingen;
  • Een niet logische ingerichte werkplek;
  • Afstemmingsverliezen;
  • Te lange of kruisende logistiek routes;
  • Omgevingsfactoren (licht, klimaat, enz.);
  • Werkcondities van de medewerkers;
  • Afwisseling en passende arbeid.

Een goede analyse van de handelingen van je personeel helpt je bij het verbeteren van het arbeidsproces. Bovenstaande aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld worden opgelost door een efficiëntere werkwijze toe te passen, de interne logistiek te veranderen of bepaalde handelingen te automatiseren.

Wat doe je als de jaarlijks arbeidskosten blijven stijgen?
In ons vorige blog ‘Vier tips om stijgende arbeidskosten tegen te gaan in Nederland’ hebben wij meer toelichting gegeven op de stijgende arbeidskosten in Nederland. In het afgelopen 1,5 jaar is het minimumloon namelijk met 5% gestegen. Het wordt dus steeds belangrijker om aandacht te geven aan het verder besparen op arbeid en arbeidshandelingen efficiënter te laten verlopen. Kleine veranderingen in werkwijze kunnen al grote voordelen bieden. Arbeidskosten zijn veelal een aanzienlijk aandeel van de totale kostprijs. Investeren om arbeidskosten te reduceren komt al snel de ROI ten goede.

Wat kan arbeidsbesparing jou opleveren?
Voor een goede analyse van de efficiëntie is het zaak dat alle handelingen van het totale proces in kaart wordt gebracht waarbij elke handeling individueel wordt beoordeeld. Door middel van een voorbeeld laten we zien hoeveel arbeid bespaard kan worden.

Als er twee seconden bespaard kan worden op het totale proces (bijvoorbeeld planten sorteren en inpakken) levert dit een aanzienlijke besparing van arbeid op:

tabel 1.png

 

 

 

 

In onderstaand voorbeeld zijn de arbeidskosten (besparing) van de nieuwe situatie weergegeven. Hiermee is te zien dat een besparing van enkele seconden per plant een aanzienlijk bedrag kan opleveren:

tabel 2.png

Ben je benieuwd naar de arbeidskosten die in jouw specifieke teeltsituatie bespaard kunnen worden? Download hieronder de arbeidsbesparing sheet en bereken de kostenbesparing zelf!

Bereken arbeidsbesparing


Waar komt de besparing vandaan?
Voorbeeld; De planten worden door één persoon X opgeraapt en klaargezet voor het sorteren en inpakken. Persoon X voert de handeling uit met 1.080 planten per uur. In het vervolgtraject bij het sorteren en inpakken zijn drie personen werkzaam, elk met een capaciteit van 360 planten per uur;

tabel 3.png

Indien persoon X ongehinderd planten kan oprapen, zonder gehinderd te worden door opvolgende processen (niet wachten op zijn collega’s), zijn 1.500 planten per uur mogelijk. De berekening van de capaciteit ziet er dan als volgt uit:

tabel 4.png

Het aantal verwerkte planten per uur (van het hele team) gaat aanzienlijk omhoog, hiermee is een flinke besparing te behalen:

tabel 5.png

Om deze besparing te realiseren is er bijvoorbeeld een buffer nodig om de fluctuaties tussen de verschillende handelingen op te vangen. Bij de aanschaf van een buffersysteem is een investering vereist, maar wanneer is zo’n investering nu rendabel? In het onderstaande overzicht is gekozen voor een terugverdientijd van 5 jaar:

tabel 6.png


Direct aan de slag!
Uiteraard is berekening van de arbeidsbesparing bij elke onderneming anders. De arbeidsbesparing is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal handelingen binnen de kas en de afstand tussen de verschillende handelingen.

Grote investeringen worden niet dagelijks gedaan. Met onderstaande eenvoudige checklist kun je snel tot de juiste beslissing komen:

aanvink.png   Bepaal je doelen
          Bepaal welke doelen je beoogt te bereiken met de investering. Probeer deze doelstelling SMART te formuleren: specifiek, meetbaar, acceptabel,                      realistisch en tijdgebonden. Een SMART- doelstelling stuurt het gedrag van jezelf en van je medewerkers en geeft aan wat je wilt bereiken. Daarnaast              geeft de tijdgebondenheid aan welke resultaten wanneer bereikt moeten worden.

aanvink.png   Bereken arbeidsbesparing
          Breng alle handelingen in kaart waar de investering invloed op heeft. Bedenk en bereken welke arbeidsbesparing de investering oplevert door er tijd en            geld aan te hangen.

aanvink.png   Bepaal je terugverdientijd
          Stel jezelf een doel voor de terugverdientijd.

aanvink.png   Afweging
          Weeg alle in kaart gebrachte voor- en nadelen van de investering tegen elkaar af en beslis of de investering het waard is!

Neem een kijkje in onze klanten bundel om een beter beeld te krijgen van investeringen door collega kwekers. Hierin vertellen zij waarom gekozen is voor de investering en wat het gaat opleveren of heeft opgeleverd.

 

 


Smartflo aisle preview.png

Stan van der Waal, Rainbow Greenhouses: "Het systeem werkt vanaf dag één perfect, indrukwekkend!"

Groothandel en distributeur van potplanten, Rainbow Greenhouses, heeft geïnvesteerd in een SmartFlo...

Read more
arbeidsbesparing 2.0

4 besparingen op arbeid in de kwekerij door gebruik van transportbanden

In een eerdere blog heb ik het gehad over de 7 resultaten die kwekers kunnen behalen met...

Read more