Back to Blog

Wat kun je doen tegen een 36% loonstijging in Canada?

canada

Wist je al dat het minimumloon in totaal met 88% is gestegen sinds 2007? En ben je benieuwd hoe je deze forse kostenpost kunt verlagen? Ik geef je hieronder vier tips die je helpen bij het tegengaan van deze stijgende arbeidskosten.  

Regering Ontario neemt belangen kwekers niet serieus
Sinds 2007 heeft de agrarische provincie Ontario veel te verduren gehad. Het minimum uurloon steeg van 2007 tot 2010 met respectievelijk 28,00% ($8,00 - $10,25). Dit heeft binnen de tuinbouwsector een grote impact gehad, omdat een aanzienlijk deel van de werknemers binnen de tuinbouwsector werkt tegen het minimumloon (Gunderson, 2007). Gedurende 4 jaar, 2010-2014, was het rustig in de provincie, maar in 2014 werd een nieuwe stijging aangekondigd door de regering van Ontario. Het minimum uurloon steeg van $10,25 naar $11,00. The Ontario Federation of Agriculture (OFA) heeft lang geprotesteerd tegen de verhoging van het minimumloon, omdat veel boeren niet in staat zijn om de loonsverhogingen terug te verdienen. De protesten van de OFA zijn niet overweging genomen door de regering in Ontario. Dit resulteerde in het hoogste minimumloon in Canada als het gaat om de tuinbouwsector.

Hoge stijging van 36% in komende 1,5 jaar
In mei 2017 heeft de premier van Ontario, Kathleen Wynne, opnieuw een stijging in het minimum uurloon aangekondigd. De loonsverhoging zal in drie termijnen over 18 maanden verhoogd worden naar $15,00. De eerste verhoging naar $11,40 is gebeurd in mei 2017. Vervolgens zal het minimum uurloon op 1 januari 2018 stijgen naar $14,00 en op 1 januari 2019 naar $15,00. Dit komt neer op een stijging van respectievelijk 36,00% in 1,5 jaar. Uit onderzoek van the Canadian Centre for Economic Analysis (2017) blijkt dat een toename van deze omvang leidt tot een algemene loon- en prijsinflatie. De werkgelegenheid komt in gevaar en de kosten voor levensonderhoud worden verhoogd met ongeveer $1.300 per huishouden per jaar.

Winstgevendheid daalt met 50%
In 2014 heeft de directeur van de OFA, Mark Wales, aangegeven dat Ontario het hoogste minimumloon heeft in vergelijking met concurrerende bedrijven in Amerika. Dit resulteerde in minder banen in de tuinbouw. Daarnaast is het niet mogelijk om de prijzen te verhogen, omdat klanten de laagste prijs willen zonder inachtneming van de productiekosten. Klanten zullen dus ten alle tijden overstappen naar een concurrerend bedrijf voor de laagste prijs. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de stijging in minimumloon de winstgevendheid al met respectievelijk 50,00% heeft laten dalen (Gunderson, 2007).
 
grafiek CA.png
Vier tips om de stijgende arbeidskosten tegen te gaan
Een stijging van dergelijk formaat in loonkosten heeft grote gevolgen voor jou als kweker. Er zijn verschillende oplossingen om deze stijgende arbeidskosten tegen te gaan:
 1. Flexibele arbeid 
  Flexibele arbeid bestaat enerzijds uit uitzendkrachten en anderzijds uit ZZP'ers, scholieren en loonwerk. Het cao-loon voor flexibele werkers ligt lager dan voor vast personeel, je betaalt geen leegloopuren en je huurt alleen de uren die benodigd zijn. Dit zorgt voor een verlaging in arbeidskosten. Echter zijn er ook nadelen. Je moet tijd investeren om de handelingen uit te leggen aan nieuw personeel en daarnaast ligt de arbeidsproductiviteit bij nieuw personeel in het begin lager. Vast personeel zorgt voor een teamgevoel, bouwt kennis van het bedrijf op en bepaalt de bedrijfscultuur. Dit zijn belangrijk zaken voor de continuïteit van je kwekerij. 

 2. Bedrijfsactiviteiten verplaatsen 
  Een iets minder voor de hand liggende oplossing is het verplaatsen van de bedrijfsactiviteiten naar landen waar de arbeidskosten lager liggen. De productie van jouw teelt wordt op deze manier goedkoper, doordat de loonkosten lager liggen.   

 3. ICT automatisering
  Hoge uurtarieven kunnen gecombineerd worden met lage arbeidskosten door middel van een verloningssysteem of een bedrijfsmanagementsysteem. Kwekers met meer ICT-ondersteuning besparen tijd en kosten, beperken administratieve lasten, voldoen beter aan klantvraag en versnellen de logistieke afhandeling. Meer ICT-gebruik is één van de factoren om het economisch resultaat te verbeteren. ICT-ondersteuning is vooral aantrekkelijk voor meer omvangrijke en complexere bedrijfsvoering, omdat bedrijven met meer ICT-ondersteuning op het gebied van inkoop een arbeidsregistratie een hogere rentabiliteit hebben. Aangezien deze bedrijven ook groter zijn, is de hogere rentabiliteit waarschijnlijk deels te verklaren door de bedrijfsomvang. Een investering in ICT heeft pas na enige tijd impact op de bedrijfsvoering en resultaten.

 4. Logistieke automatisering
  Het automatiseren van arbeidshandelingen vermindert het aantal benodigde manuren. Door bepaalde handelingen te vervangen door een logistiek systeem, camera-intelligentie of robotisering worden kosten voor het productieproces aanzienlijk verlaagd. Zo kan onder meer productie toenemen en de productkwaliteit verbeterd worden. Daarnaast zorgt automatisering voor een verbeterde ergonomie, flexibele organisatie en rust op de werkvloer. Het automatiseren van arbeidshandelingen brengt aan het begin hoge kosten met zich mee, maar op de lange termijn is dit voordeliger. Kosten worden bespaard, omdat er minder arbeid nodig is. In een volgend blog staan wij uitgebreid stil bij de voordelen en nadelen van automatisering.

 

Gunderson, M.2007. Minimum Wages: Issues and Options for Ontario. Report Prepared for: Ontario Ministry of Finance. Accessed August, 2009: http://www.fin.gov.on.ca/english/publications/2007/Gunderson/index.html
Mussell, A. & Schmidt, C. November 2009. Minimum Wage Increases in Ontario: Understanding the Significance in Horticulture. Report created by: George Morris Centre.

 


flag-netherlands

Vier tips om stijgende arbeidskosten tegen te gaan in Nederland

Wist je al dat het minimumloon in de glastuinbouw met 5,00% is gestegen de afgelopen 1,5 jaar? En...
Read more
Duitse vlag

Hoe kun je omgaan met stijgende minimumlonen in Duitsland?

Wist je al dat het salarisniveau om de twee jaar herzien wordt door de regering? En ben je...

Read more