Back to Blog

Vier tips om stijgende arbeidskosten tegen te gaan in Nederland

flag-netherlands
Wist je al dat het minimumloon in de glastuinbouw met 5,00% is gestegen de afgelopen 1,5 jaar? En ben je benieuwd hoe je deze kostenpost arbeid kunt verlagen? Ik geef je hieronder vier tips die je helpen bij het tegengaan van deze stijgende arbeidskosten. 
 
Forse stijging in minimum uurloon
In de afgelopen 5,5 jaar zijn de lonen binnen de glastuinbouw gestegen met 8,65%. In de afgelopen 1,5 jaar was de grootste stijging zichtbaar, namelijk 5,00%. Een forse stijging in loonkosten heeft grote gevolgen voor jou als werkgever.
 
Van 1 september 2012 tot en met 1 januari 2014 zijn volgens de cao de lonen binnen de glastuinbouw gestegen met 2,75% (Staatscourant, 2012). De cao is een afspraak tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden. In 2014 was een nieuwe cao opgesteld met een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 1 juli 2015 (Actor Bureau voor sectoradvies, 2014). In deze cao is een loonsverhoging doorgevoerd van 1,00% per 1 maart 2015. De actuele cao met een doorlooptijd tot 30 juni 2018 heeft hoogste loonsverhoging sinds 2012 doorgevoerd (Actor Bureau voor sectoradvies, 2015). De lonen zijn over vier perioden binnen 1,5 jaar stijgen met 5,00%. Dit is een forse stijging binnen een korte tijdsperiode.

grafiek NL.png


Vier tips om de stijgende arbeidskosten tegen te gaan
Een stijging van 5,00% over de afgelopen 1,5 jaar heeft nare gevolgen. Er zijn verschillende oplossingen om deze stijgende arbeidskosten tegen te gaan:

 1. Flexibel arbeid 
  Flexibel arbeid bestaat enerzijds uit uitzendkrachten en anderzijds uit ZZP'ers, scholieren en loonwerk. Het cao-loon voor flexibele werkers ligt lager dan voor vast personeel, je betaalt geen leegloopuren en je huurt alleen de uren die benodigd zijn. Dit zorgt voor een verlaging in arbeidskosten. Echter zijn er ook nadelen. Je moet tijd investeren om de handelingen uit te leggen aan nieuw personeel en daarnaast ligt de arbeidsproductiviteit bij nieuw personeel in het begin lager. Vast personeel zorgt voor een teamgevoel, bouwt kennis van het bedrijf op en bepaalt de bedrijfscultuur. Dit zijn belangrijk zaken voor de continuïteit van je kwekerij. 
 2. Bedrijfsactiviteiten verplaatsen 
  Een iets minder voor de hand liggende oplossing is het verplaatsen van de bedrijfsactiviteiten naar landen waar de arbeidskosten lager liggen. De productie van jouw teelt wordt op deze manier goedkoper, doordat de loonkosten lager liggen. Echter is het produceren van de teelt in Nederland ook aantrekkelijk, omdat de transportkosten veel lager zijn. Daarnaast kun je door de kleinere afstand beter reageren op de markt.  
 3. ICT automatisering
  Hoge uurtarieven kunnen gecombineerd worden met lage arbeidskosten door middel van een verloningssysteem of een bedrijfsmanagementsysteem. Kwekers met meer ICT-ondersteuning besparen tijd en kosten, beperken administratieve lasten, voldoen beter aan klantvraag en versnellen de logistieke afhandeling. Meer ICT-gebruik is één van de factoren om het economisch resultaat te verbeteren. ICT-ondersteuning is vooral aantrekkelijk voor meer omvangrijke en complexere bedrijfsvoering, omdat bedrijven met meer ICT-ondersteuning op het gebied van inkoop een arbeidsregistratie een hogere rentabiliteit hebben. Aangezien deze bedrijven ook groter zijn, is de hogere rentabiliteit waarschijnlijk deels te verklaren door de bedrijfsomvang. Een investering in ICT heeft pas na enige tijd impact op de bedrijfsvoering en resultaten.
 4. Logistieke automatisering
  Het automatiseren van arbeidshandelingen vermindert het aantal benodigde manuren. Door bepaalde handelingen te vervangen door een logistiek systeem, camera-intelligentie of robotisering worden kosten voor het productieproces aanzienlijk verlaagd. Zo kan onder meer productie toenemen en de productkwaliteit verbeterd worden. Daarnaast zorgt automatisering voor een verbeterde ergonomie, flexibele organisatie en rust op de werkvloer. Het automatiseren van arbeidshandelingen brengt aan het begin hoge kosten met zich mee, maar op de lange termijn is dit voordeliger. Kosten worden bespaard, omdat er minder arbeid nodig is. In een volgend blog staan wij uitgebreid stil bij de voordelen en nadelen van automatisering.

 

Actor Bureau voor sectoradvies. (2014). Cnvvakmensen. Opgehaald van
https://www.cnvvakmensen.nl/~/media/files/cao/g/glastuinbouw%20cao
%2001-07-2014%20tm%2031-06-2015.pdf
Actor Bureau voor sectoradvies. (2015). FNV. Opgehaald van https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/agrarisch-groen/cao's-agrarisch/glas_tuinbouw/
Staatscourant. (2012, november 15). Opgehaald van Flexnieuws: http://files.flexnieuws.nl/wp-uploads/2012/11/AVV_CAO_Glastuinbouw_2012-2014.pdf

 


flag-of-australia

Hoe kun je omgaan met een stijging van 28% in arbeidskosten in Australië?

Wist je al dat het minimumloon met 28% is gestegen in de afgelopen jaren? En ben je benieuwd hoe je...

Read more
vlag-van-brazilie

Hoe kun je omgaan met een verdubbeling in arbeidskosten in Brazilië?

Ben jij je ervan bewust dat het minimumloon ruimschoots verdubbeld is sinds 2009? En ben je...

Read more