Back to Blog

Expertpanel: wat zijn de gevolgen van automatisering?

Om marktgericht en efficiënt te werken, nemen veel kwekers het besluit om te automatiseren. Welke gevolgen heeft dit voor je processen en waar moet je van te voren goed over nadenken? De leden van het Expertpanel delen met jou hun expertise hierin en geven tips om automatisering beter te laten verlopen.

Welke gevolgen heeft automatisering voor jouw bedrijf betekend voor de manier van werken, hoe zijn jullie daarmee om gegaan en welke tips heb jij voor tuinders die de intentie hebben om te gaan automatiseren?

Raymond van Velthoven, Ter Laak Orchids

Raymond van Velthoven "Bij de nieuwbouw van Ter Laak aan de Middenzwet was dit qua automatisering een grote stap. Op de oude kwekerij was alleen het bakkentransport gedeeltelijk geautomatiseerd. De nieuwbouw vergde een totale andere manier van werken. Waar je in het verleden met een paar “extra handjes” nog wat snel gerealiseerd kon krijgen, vergde dit een totaal andere aanpak. Het personeel moest dan ook wennen en vertrouwd raken met alle machines die het werk grotendeels uit handen namen. Voordeel is dat de machines altijd op constante snelheid werken, maar het werken ermee wordt saaier. Door middel van jobroulatie hebben wij dit goed opgelost. Mensen zijn gewend om graag vast te houden aan wat het vroeger was. Het duurt even, maar dan gaan de mensen ook de voordelen van de automatisering zien. Regelmatig met het personeel overleggen en hen ook meenemen in het “hoe en waarom” is heel belangrijk. Immers zij moeten er mee gaan werken."

"Ga zeker kijken bij andere kwekers"

"Een belangrijke tip voor kwekers die willen gaan automatiseren is dat je goed bedenkt wat je wil. Wat wil ik met het systeem en waar moet het aan voldoen? Ga ook zeker kijken bij andere kwekers en vraag aan hun wat ze nu anders zouden doen als ze hetzelfde traject nog een keer zouden moeten doen. In het voortraject kan alles, maar als het puntje-bij-paaltje komt, blijkt dat nog wel eens tegen te vallen. Bij de nieuwbouw van de laatste locatie hebben wij een iets ander systeem neergezet, want ook wij hebben geleerd van de eerste nieuwbouw. Nu zijn we wat flexibeler met het afroepen van orders en dat is wel zo prettig. Bedenk dat alles mogelijk is qua automatisering, maar hou het zo “simpel” mogelijk."

Jelle Strijbis, SV.CO

Jelle Strijbis “Automatisering heeft als gevolg dat je een omslag in je bedrijf maakt, een omslag in gedrag en denken bij de mensen teweeg brengt.
Omslag van hard werken naar slim werken, zorgen dat de machine voor je werkt en niet stil staat 😊
En automatisering is verandering, en dat stuit op weerstand."

"Neem de medewerkers mee met de ideeën die je hebt"

"Neem de medewerkers mee met de ideeën die je hebt, wees duidelijk naar de medewerker waarom de investering gedaan wordt en geef hen ook inspraak. Neem er de tijd voor om zaken bespreekbaar te maken.
Laat een aantal video`s zien of neem ze mee op excursie naar een andere kweker om er een beter beeld bij te krijgen, vooral de mensen die met de machines gaan werken.
De eerste weken krijg je vaak opmerkingen doordat er storingen etc. hebben plaats gevonden, van haal maar weg dat ding! Onze ervaring is dat dat na 2-3 weken wel omslaat."

Lambert Zwinkels, BARREVELD

Lambert Zwinkels “Voor ons bedrijf heeft automatisering vooral betekend dat we eenvoudiger werken, dat het werk minder belastend is, dat de productiviteit omhoog is gegaan en dat we meer overzicht hebben gekregen.”

Vooral gevolgen voor oproepbare medewerkers
“Automatisering betekent ook dat het werkpatroon voor medewerkers verandert. De vaste mensen zitten vooral in het kernproces en blijven gewoon werk houden. Hun werkzaamheden kunnen veranderen door automatisering, maar zij worden daarin altijd meegenomen en van te voren ingelicht. In die zin heeft automatisering vooral gevolgen voor oproepbare medewerkers die fysiek werk doen.”

"Begin eraan en ga daar vervolgens op verder borduren"

Aantrekkelijker als bedrijf
“Een bepaalde mate van automatisering maakt het werk leuker en het bedrijf wordt erdoor aantrekkelijker om te werken. Teveel automatisering kan ervoor zorgen dat mensen juist een poppetje in het proces worden en veel monotone werkzaamheden moeten verrichten.”

Tip
“Mijn tip is om de gevolgscenario’s voor de interne processen goed in beeld te brengen en alles in kaart te brengen waar je tegenaan zou kunnen lopen, voor, tijdens en na de automatisering. Om een goed beeld te krijgen, ga je bij andere kwekers langs en ga je in overleg met technische mensen. Pas als je een helder beeld hebt, kun je de knoop doorhakken.
Verder: begin eraan en ga daar vervolgens op verder borduren. Als de basis er ligt, ga je vanzelf slimmer werken.”

Robin van Dijk, The Mastergrowers

Robin van Dijk “Door automatisering word je efficiënter. Het creëert bovendien veel rust in de organisatie, omdat je ook veel planmatiger werkt. Dan kun je beter voorspellen wat er nodig is.
Wij zijn door automatisering veel procesmatiger gaan werken. Wat ons daarbij heel erg geholpen heeft, is de LEAN methode. Dat is ook meteen mijn tip.”

"Wat ons heel erg geholpen heeft, is de LEAN methode"

“Zo beginnen we bijvoorbeeld bij het afleveren met een dagstart. Het betrokken team bespreekt de behaalde normen van de dag daarvoor. Wat ging er goed in het proces? Wat ging er niet goed, wat was daar de oorzaak van en wat is de oplossing? Je bent constant bezig zwakke schakels te vinden en te elimineren. Mensen uit het team weten daar het meeste van en kunnen ook goed inschatten wat er moet gebeuren. Dat is ook een voordeel de LEAN methode: je betrekt je personeel veel meer en maakt ze verantwoordelijk voor een deel van het proces. Daardoor raken ze meer betrokken en gemotiveerd en dan neemt de tevredenheid toe.”

“Wanneer je aan automatisering gaat beginnen, raad ik daarom aan om eerst alle processen goed in kaart te brengen.”

 

Jeffrey Ammerlaan, Ammerlaan-Sosef

Jeffrey nieuwMijn tip: ga veel op pad om om je heen te kijken. Op elke adres waar je komt, kun je weer iets oppikken wat voor je eigen situatie van toepassing kan zijn. Denk goed na over elk detail, voor direct, maar ook voor in de toekomst kan dit gevolgen hebben.

"Ga veel op pad om om je heen te kijken"

Want wellicht ga je er in de toekomst nog wat verdere automatisering aan vast plakken. WPS heeft bij ons bijvoorbeeld de afgelopen 20 jaar wel 4 grote(re) projecten gedaan. Door deze automatisering hebben we altijd lekker centraal kunnen werken met onze orderverwerking wat op vele vlakken voordelen heeft. Denk aan snelheid, flexibiliteit, werkhouding en kwaliteit.

Bart van Meurs, Bart van Meurs productontwikkeling

"Neem de beslissing niet bovenop de apenrots"

Over het Expertpanel sierteelt

Het Expertpanel bestaat uit zeven professionals uit de Nederlandse sierteelt. Zij reageren vanuit hun expertise op verschillende vragen en stellingen over de tuinbouwsector.
Meer informatie


SmartScan 2D zonder tekst

Sorteren met een Vision systeem: jouw ultieme collega?

Hoe zorg je ervoor dat orders efficiënt, snel en uniform uitgevoerd worden? Een Vision systeem kan...

Read more
flag-of-australia

Hoe kun je omgaan met een stijging van 28% in arbeidskosten in Australië?

Wist je al dat het minimumloon met 28% is gestegen in de afgelopen jaren? En ben je benieuwd hoe je...

Read more