Back to Blog

Hoe kun je omgaan met een stijging van 28% in arbeidskosten in Australië?

flag-of-australia

Wist je al dat het minimumloon met 28% is gestegen in de afgelopen jaren? En ben je benieuwd hoe je deze kostenpost arbeid kunt verlagen? Ik geef je hieronder vier tips die je helpen bij het tegengaan van deze stijgende arbeidskosten.

tabel AU.png
 
28% stijging in minimumlonen
Zoals je weet staat het minimumloon en de werkcondities voor werknemers vermeldt in awards (Australian Government,
2017). Dit zijn wettelijke documenten betreffende het minimumloon. De Horticulture Award dekt werkgevers in
de tuinbouwsector en hun werknemers die gekwalificeerd zijn in Schedule B* van de Horticulture Award (Fair Work Commission, 2017). De werknemers binnen de tuinbouw industrie worden opgedeeld in vijf niveaus. Het uitvoerende
personeel bevindt zich in niveau 1 en 2. Deze werknemers mogen onder andere producten sorteren en verpakken (voor
een opsomming van alle werkzaamheden, kijk dan bij Schedule B in de Horticulture Award). 
 
Door de jaren heen is het minimumloon constant gestegen voor zowel niveau 1 als niveau 2. In 2009 was het loon voor een werknemer in niveau 1 $14,31 en dit steeg in 2017 naar $18,29. Werknemers in niveau 2 hadden een soortgelijke stijging. Het minimumloon groeide van $14,75 (2009) naar $18,81 (2017). De totale stijging voor beide niveaus is 28% gedurende de afgelopen 9 jaar.
grafiek aus.png

Vier tips om de stijgende arbeidskosten tegen te gaan
Een stijging van 28% in arbeidskosten heeft grote gevolgen voor jou en je kwekerij. Er zijn verschillende oplossingen om deze stijgende arbeidskosten tegen te gaan:

 1. Flexibel arbeid 
  Flexibel arbeid bestaat enerzijds uit uitzendkrachten en anderzijds uit ZZP'ers, scholieren en loonwerk. Het cao-loon voor flexibele werkers ligt lager dan voor vast personeel, je betaalt geen leegloopuren en je huurt alleen de uren die benodigd zijn. Dit zorgt voor een verlaging in arbeidskosten. Echter zijn er ook nadelen. Je moet tijd investeren om de handelingen uit te leggen aan nieuw personeel en daarnaast ligt de arbeidsproductiviteit bij nieuw personeel in het begin lager. Vast personeel zorgt voor een teamgevoel, bouwt kennis van het bedrijf op en bepaalt de bedrijfscultuur. Dit zijn belangrijk zaken voor de continuïteit van je kwekerij. 

 2. Bedrijfsactiviteiten verplaatsen 
  Een iets minder voor de hand liggende oplossing is het verplaatsen van de bedrijfsactiviteiten naar landen waar de arbeidskosten lager liggen. De productie van jouw teelt wordt op deze manier goedkoper, doordat de loonkosten lager liggen.   

 3. ICT automatisering
  Hoge uurtarieven kunnen gecombineerd worden met lage arbeidskosten door middel van een verloningssysteem of een bedrijfsmanagementsysteem. Kwekers met meer ICT-ondersteuning besparen tijd en kosten, beperken administratieve lasten, voldoen beter aan klantvraag en versnellen de logistieke afhandeling. Meer ICT-gebruik is één van de factoren om het economisch resultaat te verbeteren. ICT-ondersteuning is vooral aantrekkelijk voor meer omvangrijke en complexere bedrijfsvoering, omdat bedrijven met meer ICT-ondersteuning op het gebied van inkoop een arbeidsregistratie een hogere rentabiliteit hebben. Aangezien deze bedrijven ook groter zijn, is de hogere rentabiliteit waarschijnlijk deels te verklaren door de bedrijfsomvang. Een investering in ICT heeft pas na enige tijd impact op de bedrijfsvoering en resultaten.

 4. Logistieke automatisering
  Het automatiseren van arbeidshandelingen vermindert het aantal benodigde manuren. Door bepaalde handelingen te vervangen door een logistiek systeem, camera-intelligentie of robotisering worden kosten voor het productieproces aanzienlijk verlaagd. Zo kan onder meer productie toenemen en de productkwaliteit verbeterd worden. Daarnaast zorgt automatisering voor een verbeterde ergonomie, flexibele organisatie en rust op de werkvloer. Het automatiseren van arbeidshandelingen brengt aan het begin hoge kosten met zich mee, maar op de lange termijn is dit voordeliger. Kosten worden bespaard, omdat er minder arbeid nodig is. In een volgend blog staan wij uitgebreid stil bij de voordelen en nadelen van automatisering.

 
* Schedule B - Classification Structure and Definitions - is opgenomen in het Award document en geeft een overzicht van de criteria die een werknemer moet hebben om tot de horticulture industrie te horen.

 

Australian Government. (2017). Awards. Opgehaald van Fairwork: https://www.fairwork.gov.au/awards-and-agreements/awards
Fair Work Commission. (2017, December 4). Horticulture award. Opgehaald van Fair Work:
http://awardviewer.fwo.gov.au/award/version/MA000028?vn=52&rvn=30#P761_71982

 

amrika

Hoe je om kunt gaan met stijgende arbeidskosten in de Verenigde Staten

Wist je al dat in 2017 negentien staten in de Verenigde Staten het uurloon voor werknemers hebben...

Read more
canada

Wat kun je doen tegen een 36% loonstijging in Canada?

Wist je al dat het minimumloon in totaal met 88% is gestegen sinds 2007? En ben je benieuwd hoe je...

Read more