• Home /
 • WPS Blog /
 • Hoe kun je omgaan met een verdubbeling in arbeidskosten in Brazilië?

Hoe kun je omgaan met een verdubbeling in arbeidskosten in Brazilië?

Ben jij je ervan bewust dat het minimumloon ruimschoots verdubbeld is sinds 2009? En ben je benieuwd hoe je deze forse kostenpost kunt verlagen? Ik geef je hieronder vier tips die je helpen bij het tegengaan van deze stijgende arbeidskosten.


Prioriteit van de regering: minimumlonen verhogen 

Zoals je weet moet de procentuele toename in het minimumloon gelijk zijn aan de inflatie van de afgelopen 12 maanden plus de groei in het reële BBP van 2 jaar eerder. Deze wet is in 2011 vastgelegd. Van 2005 tot 2012 was het minimumloon per maand één van de meest cruciale maatregelen voor een positieve en sterke relatie tussen de economische groei, de inkomensverdeling en de sociale integratie in Brazilië (Osório, Souza, Soares, & Oliveira, 2017). Voor de Braziliaanse regering is de jaarlijkse verhoging van het minimumloon altijd een prioriteit geweest, omdat ruim 40 miljoen werknemers en gepensioneerde het minimumloon ontvangen.

Minimumloon verdubbeld in 9 jaar
Waar in 2009 het minimumloon nog R$ 460,90 was, groeide dit in 2014 naar R$ 724,00. Dat is een stijging van 57,00% in het nationale minimumloon per maand. Hier bleef het niet bij, want de stijgingen zette zich voort in de opeenvolgende jaren (Trading Economics 2017). In 2015 was het minimumloon van R$ 788,00 gegroeid naar een minimumloon van R$ 937,00 in 2017. Dit is een stijging van ruim 18,00%. In totaal komt de stijging voor het minimumloon in 9 jaar uit op 103,00%. Dit heeft voor jou als kweker geleid tot hoge kosten die niet te vermijden zijn, maar gelukkig wel te verlagen.

grafiek BRA.png

Vier tips om de stijgende arbeidskosten tegen te gaan
Een stijging in arbeidskosten heeft grote gevolgen voor jou als werkgever en je kwekerij. Er zijn verschillende oplossingen om deze stijgende arbeidskosten tegen te gaan:
 1. Flexibel arbeid 
  Flexibel arbeid bestaat enerzijds uit uitzendkrachten en anderzijds uit ZZP'ers, scholieren en loonwerk. Het cao-loon voor flexibele werkers ligt lager dan voor vast personeel, je betaalt geen leegloopuren en je huurt alleen de uren die benodigd zijn. Dit zorgt voor een verlaging in arbeidskosten. Echter zijn er ook nadelen. Je moet tijd investeren om de handelingen uit te leggen aan nieuw personeel en daarnaast ligt de arbeidsproductiviteit bij nieuw personeel in het begin lager. Vast personeel zorgt voor een teamgevoel, bouwt kennis van het bedrijf op en bepaalt de bedrijfscultuur. Dit zijn belangrijk zaken voor de continuïteit van je kwekerij. 

 2. Bedrijfsactiviteiten verplaatsen 
  Een iets minder voor de hand liggende oplossing is het verplaatsen van de bedrijfsactiviteiten naar landen waar de arbeidskosten lager liggen. De productie van jouw teelt wordt op deze manier goedkoper, doordat de loonkosten lager liggen.   

 3. ICT automatisering
  Hoge uurtarieven kunnen gecombineerd worden met lage arbeidskosten door middel van een verloningssysteem of een bedrijfsmanagementsysteem. Kwekers met meer ICT-ondersteuning besparen tijd en kosten, beperken administratieve lasten, voldoen beter aan klantvraag en versnellen de logistieke afhandeling. Meer ICT-gebruik is één van de factoren om het economisch resultaat te verbeteren. ICT-ondersteuning is vooral aantrekkelijk voor meer omvangrijke en complexere bedrijfsvoering, omdat bedrijven met meer ICT-ondersteuning op het gebied van inkoop een arbeidsregistratie een hogere rentabiliteit hebben. Aangezien deze bedrijven ook groter zijn, is de hogere rentabiliteit waarschijnlijk deels te verklaren door de bedrijfsomvang. Een investering in ICT heeft pas na enige tijd impact op de bedrijfsvoering en resultaten.

 4. Logistieke automatisering
  Het automatiseren van arbeidshandelingen vermindert het aantal benodigde manuren. Door bepaalde handelingen te vervangen door een logistiek systeem, camera-intelligentie of robotisering worden kosten voor het productieproces aanzienlijk verlaagd. Zo kan onder meer productie toenemen en de productkwaliteit verbeterd worden. Daarnaast zorgt automatisering voor een verbeterde ergonomie, flexibele organisatie en rust op de werkvloer. Het automatiseren van arbeidshandelingen brengt aan het begin hoge kosten met zich mee, maar op de lange termijn is dit voordeliger. Kosten worden bespaard, omdat er minder arbeid nodig is. In een volgend blog staan wij uitgebreid stil bij de voordelen en nadelen van automatisering.

 

R.G. Osório, P.H.G.F. Souza, S.S.D. Soares, L.F.B. de Oliveira. 2011. Perfil da pobreza no Brasil e sua evolução no período 2004-2009. Texto para Discussão, n. 1647. (Brasília: IPEA); P. Baltar. 2015. Crescimento da economia e mercado de trabalho no Brasil. Texto para Discussão, n. 2036 (Brasília: IPEA); C.S. Dedecca. 2015. A redução da desigualdade e seus desafios. Texto para Discussão, n. 2031. (Brasília: IPEA).
Trading Economics (n.d.). Brazil Minimum Monthly Wages. Opgehaald van: https://tradingeconomics.com/brazil/minimum-wages/forecast

 

Share: