• Home /
 • WPS Blog /
 • Hoe je om kunt gaan met stijgende arbeidskosten in de Verenigde Staten

Hoe je om kunt gaan met stijgende arbeidskosten in de Verenigde Staten

Wist je al dat in 2017 negentien staten in de Verenigde Staten het uurloon voor werknemers hebben verhoogd? En ben je benieuwd hoe je deze kostenpost arbeid kunt verlagen? Ik geef je hieronder vier tips die je helpen bij het tegengaan van deze stijgende arbeidskosten.  

tabel US 2.pngLevensonderhoud verhoogt minimum uurloon aanzienlijk 
In 2017 hebben negentien staten een stijging in het minimumloon en de plannen voor de komende jaren aangekondigd (NCSL, 2017). Sommige staten verhogen het minimum uurloon automatisch wegens de stijgende levensonderhoud kosten, andere staten verhogen het minimum uurloon wegens stem initiatieven van kiezers en bij zeven staten was de wetgeving het gevolg.

Zoals je weet heeft elke staat binnen de Verenigde Staten hun eigen minimumloon. Dit komt, omdat de kosten voor levensonderhoud in elke staat anders is. Dit betekent dat de impact van minimumlonen
grotendeels afhangt van de kosten voor levensonderhoud in een specifieke staat. Sinds 2012 stegen de lonen met respectievelijk
$1,00 - $2,00 per uur (Grout & Ifft, 2017). Het minimumloon in de Verenigde Staten zijn ten opzichte van 2013 met 13,00% gestegen volgens het onderzoek van de Universiteit van Illinois. In verschillende staten valt dit percentage zelfs hoger uit. Zo zijn de directe loonkosten
in de staten Californië en Washington met respectievelijk 14,60% en 15,10% toegenomen.  

De loonstijgingen in de komende jaren liegen er niet om. De hoogste stijging in het minimumloon vindt plaats in California, namelijk 43,00% over de komende 5 jaar (zie tabel). Daarnaast komen er hoge loonstijgingen in de staten Colorado, Maine, New York, Oregon en Washington. Een stijging van dergelijk formaat kan grote gevolgen hebben voor jou als werkgever.

Vier tips om de stijgende arbeidskosten tegen te gaan
Een stijging van dergelijk formaat in loonkosten heeft grote gevolgen
voor jou als kweker. Er zijn verschillende oplossingen om deze
stijgende arbeidskosten tegen te gaan:
 1. Flexibel arbeid 
  Flexibel arbeid bestaat enerzijds uit uitzendkrachten en anderzijds uit ZZP'ers, scholieren en loonwerk. Het cao-loon voor flexibele werkers ligt lager dan voor vast personeel, je betaalt geen leegloopuren en je huurt alleen de uren die benodigd zijn. Dit zorgt voor een verlaging in arbeidskosten. Echter zijn er ook nadelen. Je moet tijd investeren om de handelingen uit te leggen aan nieuw personeel en daarnaast ligt de arbeidsproductiviteit bij nieuw personeel in het begin lager. Vast personeel zorgt voor een teamgevoel, bouwt kennis van het bedrijf op en bepaalt de bedrijfscultuur. Dit zijn belangrijk zaken voor de continuïteit van je kwekerij. 

 2. Bedrijfsactiviteiten verplaatsen 
  Een iets minder voor de hand liggende oplossing is het verplaatsen van de bedrijfsactiviteiten naar landen waar de arbeidskosten lager liggen. De productie van jouw teelt wordt op deze manier goedkoper, doordat de loonkosten lager liggen. 

 3. ICT automatisering
  Hoge uurtarieven kunnen gecombineerd worden met lage arbeidskosten door middel van een verloningssysteem of een bedrijfsmanagementsysteem. Kwekers met meer ICT-ondersteuning besparen tijd en kosten, beperken administratieve lasten, voldoen beter aan klantvraag en versnellen de logistieke afhandeling. Meer ICT-gebruik is één van de factoren om het economisch resultaat te verbeteren. ICT-ondersteuning is vooral aantrekkelijk voor meer omvangrijke en complexere bedrijfsvoering, omdat bedrijven met meer ICT-ondersteuning op het gebied van inkoop een arbeidsregistratie een hogere rentabiliteit hebben. Aangezien deze bedrijven ook groter zijn, is de hogere rentabiliteit waarschijnlijk deels te verklaren door de bedrijfsomvang. Een investering in ICT heeft pas na enige tijd impact op de bedrijfsvoering en resultaten.

 4. Logistieke automatisering
  Het automatiseren van arbeidshandelingen vermindert het aantal benodigde manuren. Door bepaalde handelingen te vervangen door een logistiek systeem, camera-intelligentie of robotisering worden kosten voor het productieproces aanzienlijk verlaagd. Zo kan onder meer productie toenemen en de productkwaliteit verbeterd worden. Daarnaast zorgt automatisering voor een verbeterde ergonomie, flexibele organisatie en rust op de werkvloer. Het automatiseren van arbeidshandelingen brengt aan het begin hoge kosten met zich mee, maar op de lange termijn is dit voordeliger. Kosten worden bespaard, omdat er minder arbeid nodig is. In een volgend blog staan wij uitgebreid stil bij de voordelen en nadelen van automatisering.

 

Grout, T. and J. Ifft. "Higher Wages Don't Always Mean a Higher Standard of Living: Rural Cost-of-Living and Farmworker Wages." farmdoc daily (7):136, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, July 27, 2017.
NCSL. (2017, May 1). State minimum wages . Opgehaald van NCSL: http://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/state-minimum-wage-chart.aspx
 
 

Share: